Το Έργο GreenSpots

Print

 Έλληνες και Βούλγαροι Εταίροι συνεργάζονται εποικοδομητικά στο έργο GreenSpots για να επανα-σχεδιάσουν το τουριστικό τους προϊόν, τοποθετώντας την «αειφορία» και τη «δικτύωση» στο επίκεντρο της πολιτικής τους και χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες για να προωθήσουν από κοινού τις περιοχές τους.

Πρόκειται για 7 Εταίρους (4 από την Ελλάδα, 3 από τη Βουλγαρία) ένα συνδυασμό Τοπικών Αρχών και Ενώσεων που εκπροσωπούν τον τουρισμό στις περιοχές της Ροδόπης, Ξάνθης, Έβρου, Hascovo, Chepelare και Rudozem, με συντονιστή Εταίρο την Κ.Καραθεοδωρή Α.Ε.

Μια Διασυνοριακή Συνεργασία Ελλάδας – Βουλγαρίας που ξεκίνησε από τις κοινές ανησυχίες των φορέων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος των περιοχών τους. Ανησυχίες γιατί παρά τον πλούτο του τόπου τους (φυσικό & πολιτιστικό), μέχρι σήμερα κυριαρχεί η «κλασσική» «παραδοσιακή» μορφή τουρισμού (σκι στη Βουλγαρία, ήλιος & θάλασσα στην Ελλάδα). Ωστόσο, νέες τάσεις εμφανίζονται στην τουριστική αγορά. Τάσεις με απαιτήσεις για «αειφόρο» τουρισμό, τουρισμό με διαδρομές στη φύση και στον πολιτισμό, με προδιαγραφές ποιότητας, με αναζήτηση της αυθεντικότητας, της τοπικής γαστρονομίας, της νέας «εμπειρίας».

Το έργο GreenSpots αποτελεί μιαπροσπάθεια ανταπόκρισης στις τάσεις αυτές με την υλοποίηση μιας σειράς δράσεων όπως: μελέτες και βάσεις δεδομένων των παραμέτρων για την προσφορά κοινού «αειφόρου» τουριστικού προϊόντος, προδιαγραφές ποιότητας και «αειφορίας» για τις τοπικές επιχειρήσεις, ενέργειες ευαισθητοποίησης των τοπικών φορέων και του πληθυσμού. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη δημιουργία κοινού Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού, ενός Οργανισμού που θα συσταθεί από  δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς, που θα διαχειριστεί την περιοχή με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες στον επισκέπτη. Τέλος,   με μια web- πλατφόρμα και με σημεία πληροφόρησης (e info kiosks), θα ενημερώνεται ο επισκέπτης και  θα προβάλλεται το «αειφόρο» τουριστικό προϊόν της περιοχής.

Περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να βρεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.greenspots tourism.eu και στο τηλέφωνο «25310 23165»

all

 

 

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!!