Ποιοι οδηγοί πρέπει να έχουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας

ΟΔΗΓΟΙΑπό τη Δ/νση Μεταφορών και Επικ/νιων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, ανακοινώνεται   ότι   σύμφωνα  με το άρθρο  94  του  Κώδικα  Οδικής Κυκλοφορίας, όπως

αυτός ισχύει μέχρι σήμερα, «ο οδηγός που καταλαμβάνεται να οδηγεί αυτοκίνητο Φορτηγό ή Λεωφορείο χωρίς να κατέχει το κατάλληλο Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας  (Π.Ε.Ι.),  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 74/2008, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400) ευρώ και με αφαίρεση του εντύπου της άδειας οδήγησης, εφόσον υπάρχει, για τριάντα (30) ημέρες.

Η μη κατοχή Π.Ε.Ι., που αναγράφεται στην άδεια οδήγησης, δε σχετίζεται με την καταλληλότητα της άδειας οδήγησης, ούτε καθιστά αυτή νόμιμη ή παράνομη.

Εξαιρούνται από τον εφοδιασμό με Π.Ε.Ι., οι οδηγοί ορισμένων κατηγοριών οχημάτων,

καθώς και οι οδηγοί των οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για ιδιωτικούς σκοπούς

που όμως δεν θεωρούνται εμπορικές μεταφορές Επιβατών ή Εμπορευμάτων, και

για τη χρήση της εξαίρεσης θα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω συνθήκες:

α. Η ιδιωτική χρήση του οχήματος.

β. Ο χαρακτήρας της μεταφοράς να μην είναι εμπορικός, και αυτό να αποδεικνύεται από σχετικά συνοδευτικά έγγραφα.

Περισσότερες πληροφορίες για τις εξαιρέσεις αλλά και για τη διαδικασία απόκτησης  Π.Ε.Ι. με εξετάσεις ή μετά από παρακολούθηση ειδικού Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, παρέχονται από τη Δ/νση Μεταφορών-Επικοινωνιών Έβρου, αλλά και από τις Σχολές Οδηγών στις οποίες λειτουργούν και Σχολές Π.Ε.Ι.

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!!