Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης

ΕΠΑΛΑΞ– Κατά το διδακτικό έτος 2014-2015.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 1ου ΕΠΑΛ (25510- 26088)

  ΟΜΑΔΑ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ    
  ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ                      
1 Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
2 Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών  Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας  Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
3 Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Κλιματισμού και Αερισμού
4 Τεχνικός Οχημάτων
5 Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών    – νέα ειδικότητα
  ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ        
6 Τεχνικός Ηλεκτρονικών, και Υπολογιστικών  Συστημάτων, Εγκαταστάσεων
7 Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων,  Εγκαταστάσεων και Δικτύων
8 Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
9 Τεχνικός Αυτοματισμού
  ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                     
10 Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
  ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
11 Τεχνικός  Διαχείρισης και Ανακύκλωσης
12 Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης
  ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
13 Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 2ου ΕΠΑΛ (25510- 26343)

  ΟΜΑΔΑ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ    
  ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                      
1 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Εφαρμογών Πληροφορικής
2 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ Δικτύων Η/Υ
3 Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
  ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ /ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
4 Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
5 Υπάλληλος  Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό
  ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ          
  ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ          
6 Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
7 Τεχνικός  Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 3ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (25510-83932)

  ΟΜΑΔΑ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ    
  ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ                      
1 Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
2 Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών  Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας  Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
3 Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Κλιματισμού και Αερισμού
  ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                     
4 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Εφαρμογών Πληροφορικής
5 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ Δικτύων Η/Υ
6 Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
  ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ        
7 Τεχνικός Ηλεκτρονικών, και Υπολογιστικών  Συστημάτων, Εγκαταστάσεων
8 Τεχνικός Αυτοματισμού
  ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                      
9 Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
  ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
10 Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
11 Υπάλληλος  Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!!