Και Συμβολαιακή Αλιεία από την Τράπεζα Πειραιώς

Τη διεύρυνση του επιτυχημένου Προγράμματος της Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας, και στον κλάδο της Αλιείας, ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς.

Αφετηρία του προγράμματος στον τομέα της Θαλάσσιας Αλιείας, αποτελεί η συνεργασία με την εταιρεία ΜΑΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., γεγονός που επιβεβαιώνει  ότι η Τράπεζα συνεχίζει δυναμικά την άμεση και ενεργό υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων στην παραγωγική διαδικασία του πρωτογενούς τομέα, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην ενίσχυση της βιωσιμότητας κλάδων της αγροτικής οικονομίας με σημαντική συμβολή στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού της χώρας σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές, καθώς και στην αξιοποίηση του φυσικού της πλούτου.

Η εταιρία ΜΑΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δραστηριοποιείται από δεκαπενταετίας και πλέον στην Ιχθυόσκαλα Καβάλας, στον τομέα εμπορίας φρέσκων και νωπών ψαριών. Πρόκειται για οικογενειακή επιχείρηση Μέσης και Υπερπόντιας Αλιείας, τρίτης γενιάς, με συνεχή ανοδική πορεία, και αλιευτικό στόλο που ανέρχεται σε έντεκα γρι-γρι, έξι μηχανότρατες, καθώς και άλλα μικρότερα  αλιευτικά σκάφη. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία έχει εστιάσει στις εξαγωγές ιχθυαλιευμάτων εντός της Ε.Ε. καθώς και σε τρίτες χώρες.

Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος για μια «Υπεύθυνη Αλιεία», η περιβαλλοντική οργάνωση  WWF HELLAS και η Α.Β. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, σε συνεργασία με τους αλιείς της εταιρείας ΜΑΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, υλοποιούν  για πρώτη φορά στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο, Πρόγραμμα Βελτίωσης – Βιωσιμότητας στόλου, που αφορά σε πληθυσμούς σαρδέλας και γαύρου που αλιεύουν τα συγκεκριμένα σκάφη. Το Πρόγραμμα στοχεύει στη διατήρηση των φυσικών θαλάσσιων πόρων, στη βιωσιμότητα της αλυσίδας προμηθειών θαλάσσιων αλιευμάτων, αλλά και στην παροχή πιστοποιημένων ποιοτικών προϊόντων στους καταναλωτές. Κατά την υλοποίησή του αξιολογείται η κατάσταση του στόλου γρι-γρι της Καβάλας σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού πιστοποίησης MSC, ενώ στη συνέχεια, οι εμπλεκόμενοι φορείς διαμορφώνουν από κοινού τις αναγκαίες προτάσεις για την επίτευξη των παραπάνω στόχων που αποτελούν σημεία κρίσιμης σημαντικότητας, δεδομένου του μεγάλου ποσοστού υπεραλίευσης που παρατηρείται τόσο στην Ελλάδα όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μέσω του διευρυμένου Προγράμματος Συμβολαιακής Αλιείας της Τράπεζας Πειραιώς, ο αλιέας   έχει στη διάθεσή του την απαιτούμενη ρευστότητα με ανταγωνιστικούς όρους τη στιγμή που τη χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις δαπάνες της αλιευτικής του δραστηριότητας, αλλά και εγγυημένη την έγκαιρη πληρωμή των αλιευμάτων του όταν τα παραδώσει στην εταιρεία.

Η νέα αυτή συμφωνία Συμβολαιακής Αλιείας, αφορά σε ολοκληρωμένη χρηματοδοτική πρόταση που πιστοποιεί τη σταθερή βούληση της Τράπεζας Πειραιώς για την υποστήριξη του  επιχειρείν και την ενθάρρυνση κάθε υγιούς και παραγωγικής προσπάθειας στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας.

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!!